HOME product service refference project download FAQ contact_us  
 
 
 
ฟองน้ำซัยเสียง ฉนวนกันเสียง
 

เอฟ-2 เป็นวัสดุเก็บเสียงที่ตกแต่งผิวเป็นพิเศษด้วยยูเรเทนโฟมแบบต่อเนื่องไม่ต้องติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญ  ใช้ได้เหมือนกับแผงกั้นทั่วไป  น้ำหนักเบา
  ตกแต่งได้ง่ายและดูดเสียงในช่วงความถี่ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่สำคัญหลายประการสำหรับวัสดุตกแต่งชนิดเก็บเสียง

วัสดุซับเสียง คือ วัสดุดูดเสียงโดยการเปลี่ยนพลังงานเสียงเป็นพลังงานจลน์  โดยการหักเหหรือการกระจายภายใน

  หน้าที่ของเอฟ-2   
 • ปรับแต่งแหล่งเสียงของห้องฝึกซ้อมดนตรีและห้องเปียโน
 • ปรับแต่งคุณภาพเสียงห้องออร์ดิโอ
 • ใช้กับห้องบันทึกเสียงและห้องอัดวีดีโอ
 • ใช้กับห้องกระจายเสียงและห้องปรับอากาศ
 • ใช้ป้องกันเสียงรบดวนจากโรงงานและสำนักงาน
 • ใช้ป้องกันเสียงจากห้องคอมพิวเตอร์
 • ใช้เป็นกล่องเก็บเสียงเครื่องพิมพ์และแผงกั้นดูดซับเสียง

 

 

 

 

 

 

 

  จุดเด่นของเอฟ-2   
 • มีรูปร่างที่พัฒนาตามวิศวกรรมด้านเสียงและดูดเสียงได้มาก
 • น้ำหนักเบา  ตัดได้ง่าย และติดตั้งได้ดีแบบแผงกั้นโดยใช้กาวเท่านั้น
 • น้ำหนักเบาและใช้พื้นน้อยกว่าวัสดุเก็บเสียงอื่น ๆ สำหรับงานในระดับเดียวกัน
 • ออกแบบเหมาะสมกับการตกแต่งภายใน

 

 

 

 

 

กลไกลการทำงานของเอฟ-2

เนื่องจาก เอฟ-2  เปลี่ยนพลังงานได้อย่างมาก  โดยใช้โพลียูเรเทนโฟมพิเศษที่พัฒนาขึ้นมาใหม่จึงหักเหเสียงได้อย่างได้ผลมากและได้รับการรับรองผลจากนักวิจัยด้านเสียงของประเทศต่าง ๆ

 

  จุดเด่นของเอฟ-2   
 • เสียงกลางและเสียงสูงก้อง
 • เสียงกลางและเสียงต่ำเลือน
 • เกิดคลื่นสะท้อนคงที่
 • เสียงสะท้อนจากด้านหลัง
 • ติดกระจายโดยพิจารณาความสวยงามของวัสดุตกแต่งภายใน
 • ติดที่ผนัง
 • ติดในจุดที่เกิดคลื่นสะท้อน
 • ติดที่ด้านตรงข้ามกับลำโพงและตำแหน่งที่ฟังหลาย ๆ แผ่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 
งานฉนวนกันเสียง ฟองน้ำซับเสียง
 

 

 
ฉนวนกันเสียง ฟองน้ำซับเสียง ห้องซ้อมยิงปืน ฉนวนกันเสียง ฟองน้ำซับเสียง ห้องเครื่องจักร ฉนวนกันเสียง ฟองน้ำซับเสียง ห้องบันทึกเสียง ฉนวนกันเสียง ฟองน้ำซับเสียง ห้องเครื่องจักร ฉนวนกันเสียง ฟองน้ำซับเสียง สำนักงาน
ห้องซ้อมยิงปืน
ห้องเครื่องจักร
ห้องบันทึกเสียง
ห้องเครื่องจักร
สำนักงาน
 

 

 
ฉนวนกันเสียง ฟองน้ำซับเสียง ห้องซ้อมดนตรี ฉนวนกันเสียง ฟองน้ำซับเสียง ฉนวนกันเสียง ฟองน้ำซับเสียง ฉนวนกันเสียง ฟองน้ำซับเสียง ฉนวนกันเสียง ฟองน้ำซับเสียง
ห้องซ้อมดนตรี
ฟองน้ำซับเสียง
ฟองน้ำซับเสียง
ฟองน้ำซับเสียง
ฟองน้ำซับเสียง
 

 

 
ฉนวนกันเสียง ฟองน้ำซับเสียง ฉนวนกันเสียง ฟองน้ำซับเสียง ฉนวนกันเสียง ฟองน้ำซับเสียง ฉนวนกันเสียง ฟองน้ำซับเสียง  
ฟองน้ำซับเสียง
ฟองน้ำซับเสียง
ฟองน้ำซับเสียง
ฟองน้ำซับเสียง
 

 

 

 

 
 
บริษัท บางกอกอินซูเลท จำกัด
 
 
เลขที่ 8 ซอยมาเจริญ 1 แยก 3 ถนนเพชรเกษม 81 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม.10160
 
โทรศัพท์ : 0-2814-5970-4  08-6310-5089  08-6465-9448   โทรสาร : 0-2814-5974   อีเมล์ : bangkok_insulate@hotmail.com   หรือ   center@bangkok-insulate.com